Aforismen die tot Nadenken stemmen

Het geluk is licht als een veertje, maar niemand weet het te dragen
(Meester Zhuang)

Musik ist eine höhere Offenbarung als alle andere Weisheit und Philosophie
(Muziek is een hogere openbaring dan alle andere wijsheid en filosofie)
(Ludwig van Beethoven)

Als je te veel je best doet, wil het niet. De zekerste manier om Gespannen, Klunzig en In De War te raken, is een geest te ontwikkelen die te veel zijn best doet, eentje die te veel denkt.
(Tao van Poeh)

In het Chinees geschreven, bestaat het woord crisis uit twee karakters. Één staat voor gevaar, het andere betekent kans.
(John F. Kennedy)

Als ik de keuze had tussen pijn ervaren en niets ervaren, dan zou ik pijn kiezen
(William Faulkner)

We hebben twee jaar nodig om te leren spreken en zestig om te leren zwijgen
(Ernest Hemingway)

Het duurt lang om jong te worden
(Pablo Picasso)

De goden helpen diegenen, die zichzelf helpen
(Euripides)

Als voortreffelijke mensen gestraft worden, neemt hun gezag toe
(Publius Cornelius Tacitus)

Arm is hij wiens geluk afhangt van de toestemming van een ander
(Madonna)

Wanneer men de natuur de vrije loop laat, gaat elke vorm van gelijkheid verloren
(Paul Getty)

De zin van het leven ben je zelf
(Jules Deelder)

Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun
(Wie zekere schreden wil schrijden, moet ze bedachtzaam schrijden)
(Johann Wolfgang von Goethe)

De meeste mensen verwachten te veel van het leven en genieten er daardoor te weinig van
(Jac Vosmaer)

Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat
(Abraham Lincoln)

Als je je zelfrespect verliest, verlies je ook het respect voor de persoon met wie je bent
(Dustin Hoffman)

Mensen eisen vrijheid van spreken als compensatie voor de vrijheid van denken die ze vermijden
(Søren Kierkegaard)

Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis
(Albert Einstein)

Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt… Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.
(Carl Gustav Jung)

Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning
(Pythagoras)

Als een mens niet kan vergeten, zal hij nooit veel bereiken
(Søren Kierkegaard)

Hetgene waar je je zorgen over maakt, maakt zich meester van je
(John Locke)

Overpeinzing
Tegenwoordig schaamt men zich al voor zijn rust: lange overpeinzingen bezorgen iemand bijna gewetenswroeging. Men denkt met het horloge in de hand, zoals men het middageten gebruikt met het oog gericht op het beursblad, men leeft als iemand die voortdurend ‘ergens te laat kan komen’. ‘Liever iets willekeurigs doen dan helemaal niets’ - ook deze grondstelling is een snoer om alle beschaving en alle hogere smaak de das om te doen. Want het leven op jacht naar gewin dwingt je er constant toe je geest volkomen uit te putten, door je voortdurend anders voor te doen dan je bent, voortdurend iemand te slim af of vóór te zijn: de eigenlijke deugd is tegenwoordig iets in minder tijd te doen dan iemand anders. De arbeid krijgt steeds meer alle goede geweten aan zijn kant: de neiging tot plezier noemt zich nu al ‘behoefte aan ontspanning’ en begint zich voor zichzelf te schamen.
(Friedrich Nietzsche)

Grappige, puntige en cynische Aforismen

Ik heb geen tijd om mij te haasten
(Igor Stravinsky)

Limerick
Er was eens een meisje uit Sas
Dat zo hemeltergend dun was
Dat, nam ze een slok
Siroop klok klok klok
Dan gleed ze door ‘t rietje in ’t glas
(auteur onbekend)

Een dag zonder te lachen is een verloren dag
(Charlie Chaplin)

Da ist die Frage, wo hört der Gesang auf, und wo fängt die Straftat an
(Hier rijst de vraag, waar houdt het gezang op, en waar begint het misdrijf)
(Dieter Bohlen)

Ik schrijf zo snel omdat ik benieuwd ben naar de afloop
(Simon Vestdijk)

Een mens is bereid vrijwel alles op te geven behalve zijn pijn
(John Cleese)

Versje
Ik zit mij voor het vensterglas
onnoemelijk te vervelen
Ik wou dat ik twee hondjes was,
dan kon ik samen spelen.
(Godfried Bomans)

Mijn opa zei altijd: “Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger.”
(Toon Hermans)

Wilt u iemand kwaad zien worden, beaam dan zijn mening als hij iets ongunstigs zegt over zichzelf
(Godfried Bomans)

Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk
(Ludwig van Beethoven)

Politiek zou zonder het slechte geheugen van de mensheid helemaal niet mogelijk zijn
(Harry Mulisch)

O se tiene muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas
(Ofwel je hebt veel ideeën en weinig vrienden, ofwel je hebt veel vrienden en weinig ideeën)
(Santiago Ramón y Cajal)

Hoe ver een ezel ook reist, hij keert nooit als paard terug
(Japans gezegde)

Versje
“Wat wil je worden?”, vroeg de juf
‘t Was in de derde klas.
Ik keek haar aan en wist het niet,
ik dacht dat ik al iets was.
(Toon Hermans)

De meeste mensen jagen zo gehaast genot na dat ze eraan voorbijsnellen
(Søren Kierkegaard)

Ik wil het noodlot bij de keel grijpen
(Ludwig van Beethoven)

We verspelen driekwart van onszelf door te willen zijn als anderen
(Arthur Schopenhauer)

Om te weten wat mensen werkelijk denken, moet men eerder letten op wat ze doen dan op wat ze zeggen
(René Descartes)

Plezier bij het doen zorgt voor perfectie in het werk
(Aristoteles)

Dikwijls is datgene wat wij bescheidenheid noemen, niets anders dan het verlangen om tweemaal geprezen te worden
(Godfried Bomans)

Je moet schieten, anders kun je niet scoren
(Johan Cruijff)

“Who’s ever going to write a film in which I get the girl? Me!”
(“Wie zal er ooit een film maken waarin ik het meisje krijg? IK!”)
(John Cleese)

Ik zou graag heel beroemd zijn en onbekend blijven
(Edgar Degas)

Domheid is niet mijn sterkste kant
(Paul Valéry)

Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.
(Godfried Bomans)

Iedere keer dat ik een portret schilder, verlies ik een vriend
(John Singer Sargent)

Jaloezie drukt het verlangen uit, zich met de benijde te meten en is als zodanig een compliment
(Godfried Bomans)

Indien ik rijk wilde worden, zou ik een scabreus boek schrijven en er daarna onder een schuilnaam uit alle macht tegen tekeergaan
(Godfried Bomans)

God geeft ons noten, maar hij kraakt ze niet voor ons
(Hans Christian Andersen)

In the end, everything is a gag
(Uiteindelijk is alles een grap)
(Charlie Chaplin)

Je moet in Nederland altijd precies weten hoe ver je te ver kunt gaan
(Wim Kan)

Citaat
Mijn meest interessante leerling? Dat ben ik.
(Franz Liszt)

Dromerige Aforismen

Dormir la tête à l’ombre, les pieds au soleil
(Slapen met je hoofd in de schaduw, en je voeten in de zon)
(Victor Hugo)

Ik droom mijn schilderij, en dan schilder ik mijn droom
(Vincent Van Gogh)

Iedereen die mijn muziek begrijpt, zal nooit meer ongelukkig zijn
(Ludwig van Beethoven)

Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering
(Salvador Dalí)

Als je blijft staren naar de plek waar de zon onderging, zul je haar nooit meer op zien gaan
(auteur onbekend)

Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, en er zijn schilders, die een gele vlek in de zon veranderen
(Pablo Picasso)

Ik ben moe vóór het concert, niet erna
(Arthur Rubinstein)

Geraakt door de liefde, wordt ieder mens een dichter
(Plato)

Geforceerde bloemen hebben geen geur, en opgejaagd fruit zal zijn smaak verliezen
(Anthony de Mello)

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades
(Vertrouw op de tijd, die milde oplossingen weet te geven voor bittere moeilijkheden)
(Miguel de Cervantes)

Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen
(Het hoogste dat een mens kan bereiken, is de verwondering)
(Johann Wolfgang von Goethe)

Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once he grows up.
(Ieder kind is een kunstenaar. Hoe kunstenaar te blijven wanneer je opgroeit… DAT is de moeilijkheid)
(Pablo Picasso)

Aforismen van Frederick

Het leven krijgt zin door zijn eindigheid
(Frederick Haverkate)

Mensen die erg ongelukkig zijn, hebben graag dat je naast ze komt zitten. Om ook ongelukkig te zijn.
(Frederick Haverkate)

Dood is de etherische vorm van leven
(Frederick Haverkate)

Hoe minder capabel een mens is, des te meer kritiek heeft hij op anderen
(Frederick Haverkate)

Wat is, is goed, omdat wat komen moet, niet anders kan dan ontstaan uit wat is
(Frederick Haverkate)

Een vriendelijke houding veroorzaakt dat mensen emotioneel bij je gaan uitrusten
(Frederick Haverkate)

De dood van een mens kan een zegen zijn
(Frederick Haverkate)

God ziet mensen zoals ze zijn. Niet zoals ze zeggen dat ze zijn.
(Frederick Haverkate)

Je kunt emotionele problemen niet omzeilen met geld
(Frederick Haverkate)

Je emoties leiden je overal heen. Kalmte van gemoed en innerlijke stabiliteit geven je rust en maken je stevig.
(Frederick Haverkate)

Je kunt niet een ander kapot willen maken en zelf vrede vinden. De Natuur blokkeert dit.
(Frederick Haverkate)

Wie veel van het leven verwacht, komt bedrogen uit. Wie veel van zichzelf verwacht, kan tevreden zijn.
(Frederick Haverkate)

Het is niet zo dat alles alleen maar beter wordt. De geschiedenis vertoont golven: vooruitgang en terugslag, bloei en verval. Vooruitgangsgeloof wordt slechts gepredikt omdat het aangenaam klinkt, niet omdat het waar is.
(Frederick Haverkate)

Resultaatgerichtheid gaat uit van een onware premisse; er zijn triljarden feiten en bewegingen die wij nog niet kunnen meten als resultaat
(Frederick Haverkate)

Het weer en de seizoenen opereren niet onafhankelijk van ons
(Frederick Haverkate)

Dat iets mogelijk is, wil niet zeggen dat het ook gerealiseerd moet worden
(Frederick Haverkate)

Je kunt niet harder lopen dan je benen lang zijn
(Frederick Haverkate)

Dat je vrij bent om te zeggen wat je wilt, is geen verbod op bedachtzaamheid en van te voren nadenken over wat je wilt zeggen
(Frederick Haverkate)

Een slachtoffer heeft één immens voordeel op de crimineel: hij heeft vrede met zichzelf
(Frederick Haverkate)

Als een mens valt, heeft hij pijn; als een blad valt, heeft het een hemelse ervaring
(Frederick Haverkate)

Volwassen worden betekent het kind in jezelf hervinden
(Frederick Haverkate)

In de spiegel kijken en jezelf niet heel geweldig vinden, is niet het taboe. In de spiegel kijken en jezelf oprecht beminnen, dat is het taboe.
(Frederick Haverkate)

Een stap terug doen, is soms de snelste manier om vooruit te komen
(Frederick Haverkate)

Mensen die heel veel in beweging zijn, staan doorgaans stil
(Frederick Haverkate)

Als je huilt om een belediging, betekent het dat je het er mee eens was. Als je lacht om een belediging, betekent het dat je beter weet.
(Frederick Haverkate)

Wie vooruit wil komen, moet eerst accepteren waar hij is
(Frederick Haverkate)

Angst is de wortel van alle kwaad
(Frederick Haverkate)

Een klap in je gezicht kan prettiger voelen dan de angst voor een klap in je gezicht
(Frederick Haverkate)

De enige mogelijkheid tot vooruitgang, is verzoening met je verleden
(Frederick Haverkate)

Je moet je met je dood verzoenen om te kunnen leven
(Frederick Haverkate)

Je kunt je niet goed voelen, als je je niet slecht kunt voelen
(Frederick Haverkate)

Wie goed doet, ontmoet niet noodzakelijkerwijs goed
(Frederick Haverkate)

Marginalium
Voor sommige mensen word je pas zichtbaar, als je je niet meer laat zien
(Frederick Haverkate)

Marginalium
Het leven smaakt effe wat beter met een glas rode wijn
(Frederick Haverkate)

Marginalium
Ik ben altijd ‘t liefste waar ik ben
(Frederick Haverkate)

Marginalium
Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken
(Frederick Haverkate)

Haiku:
Toen de zon opkwam
Was het donker en toen zij
Onderging, was ’t licht
(Frederick Haverkate)

Stilte is de leraar van muziek
(Frederick Haverkate)