Copyrightverklaring

Alle rechten voorbehouden

De items op www.nieuwesprookjes.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.

Wat betekent dit?
U mag korte stukken citeren zolang u maar de copyrighthouder (F. Haverkate/ Nieuwe Sprookjes) en de bron (www.nieuwesprookjes.nl) vermeldt.
Wilt u langere stukken overnemen?
Vraag dan vooraf toestemming via elfenlicht@nieuwesprookjes.nl .

Niets uit deze website noch uit de papieren versies van Nieuwe Sprookjes mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, niet door printen/drukken, niet elektronisch, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van F. Haverkate/ Nieuwe Sprookjes.

Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a van de Auteurswet korte gegevens uit deze website te citeren in artikelen, scripties, boeken en op websites, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de copyrighthouder van deze site.

Copyrighthouder: F. Haverkate/Nieuwe Sprookjes

Privacyverklaring

Indien u een e-mail stuurt aan Nieuwe Sprookjes dan wordt deze met zorg behandeld. Ook indien u op een andere manier contact zoekt met Nieuwe Sprookjes, dan kunt u erop rekenen dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

  • Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen.
  • Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
  • Uw navigeer-gedrag (surfgedrag) op deze website wordt niet gevolgd noch opgeslagen (ook niet middels moderne statistiek-programma's).
  • De plaats vanwaaruit u deze website bezoekt wordt niet achterhaald (ook niet middels moderne statistiek-programma's).
  • Uw gegevens worden door Nieuwe Sprookjes alleen op een functionele manier gebruikt, dus bijvoorbeeld om uw vraag te beantwoorden of om u  een Nieuw Sprookje toe  te kunnen zenden.
  • U mag Nieuwe Sprookjes op elk gewenst moment verzoeken om uw gegevens te verwijderen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.
  • Indien u gedurende 5 jaar geen contact heeft gehad met Nieuwe Sprookjes, dan wist Nieuwe Sprookjes uit eigen beweging uw gegevens.

 

Contactgegevens van Nieuwe Sprookjes:
Naam: F. Haverkate/Nieuwe Sprookjes
Eigenaar: De heer F. H. Haverkate
Adres: Vreedenhaven 11-1HOOG
1068 DV  AMSTERDAM
Telefoon: 06-50418913
E-mail: elfenlicht@nieuwesprookjes.nl