Alle rechten voorbehouden

De items op www.nieuwesprookjes.nl zijn auteursrechtelijk beschermd.

Wat betekent dit?
U mag korte stukken citeren zolang u maar de copyrighthouder (F. Haverkate/ Nieuwe Sprookjes) en de bron (www.nieuwesprookjes.nl) vermeldt.
Wilt u langere stukken overnemen?
Vraag dan vooraf toestemming via elfenlicht@nieuwesprookjes.nl.

Niets uit deze website noch uit de papieren versies van Nieuwe Sprookjes mag worden gepubliceerd, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, niet door printen/drukken, niet elektronisch, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van F. Haverkate/ Nieuwe Sprookjes.

Het is toegestaan overeenkomstig artikel 15a van de Auteurswet korte gegevens uit deze website te citeren in artikelen, scripties, boeken en op websites, mits de bron op duidelijke wijze wordt vermeld, alsmede de aanduiding van de copyrighthouder van deze site.

Copyrighthouder: F. Haverkate/ Nieuwe Sprookjes